Порядок звернення споживачів

 • Як подати письмове звернення/скаргу/претензію до ТОВ «ВКФ «ДНІПРОЕНЕРГОІНВЕСТ»

  Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

  Письмове звернення до Товариства можна подати наступним чином:

  • надіслати поштою на адресу: 49019 м. Дніпро, вул. Ударників, 30;
  • особисто звернутися до Товариства, за зазначеною вище адресою;
  • під час особистого прийому керівництва Товариства;
  • надіслати електронний лист на адресу: dnipro.eni@gmail.com
  • за допомогою мобільного додатку EnergyOnline, що можна скачати на Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.energyonline. 
 • Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензій

  1. Повинно бути вказано:
   • для побутового споживача: прізвище, ім’я, по батькові, адреса;
   • для юридичного споживача, фізичної особи підприємця: назва, юридична адреса, адреса знаходження об’єкта електропостачання.
  2. Викладено суть порушеного питання пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
  3. Письмове звернення/скарга/претензія повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

  При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв’язком не вимагається.

 • Розгляд звернення/скарги/претензії, надісланого до ТОВ «ВКФ «ДНІПРОЕНЕРГОІНВЕСТ»

  В роботі зі зверненнями Товариство керується зокрема, але не виключно:

  • Законом України «Про ринок електричної енергії»;
  • Законом України «Про звернення громадян»;
  • Законом України «Про інформацію»;
  • Законом України «Про захист прав споживачів»;
  • Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310;
  • Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311;
  • Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312;
  • Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375.

  Якщо в зверненні/скарзі/претензії вказана адреса електронної пошти, номер телефону або така інформація відома Товариству, здійснюється надання попередньої відповіді щодо можливості вирішення питання або повідомлення про початок розгляду звернення/скарги/претензії та строки його розгляду. Попередня відповідь надається протягом 1 робочого дня від дня отримання звернення/скарги/претензії.

  Звернення/скарга/претензія розглядається в термін визначений чинним законодавством України.

  Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян» (далі – Закон).

  Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

  Не розглядаються також повторні звернення одним і тим же органом, від одного і того ж громадянина, з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

  Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

  Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

  Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

  Телефон для довідок за зверненнями споживачів: (0562) 31-19-05, 38 (050) 592-56-50

  Або електронним шляхом надіславши запит на: dnipro.eni@gmail.com

 • Особистий прийом керівництва ТОВ «ВКФ «ДНІПРОЕНЕРГОІНВЕСТ»

  Особистий прийом споживачів керівництвом Товариства проводиться лише за попереднім записом у дні та години, що визначені графіком, за адресою: 49019 м. Дніпро, вул. Ударників, 30;

  Попередній запис на прийом споживачів здійснюється за номером телефону: (0562) 31-19-05;

  Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

 • Графік роботи ТОВ «ВКФ «ДНІПРОЕНЕРГОІНВЕСТ»

  • Понеділок – п’ятниця: з 09:00 до 18:00;
  • Обідня перерва: з 13:00 до 14:00;
  • Субота, неділя – вихідні